Legyünk TOPpon Zalában!

A projekt címe: Legyünk TOPpon Zalában! - Közösségfejlesztés öt zalai településen

Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00011

Kedvezményezett neve: Türje Község Önkormányzata

Konzorciumi partnerek: Batyk Község Önkormányzata

                                   Mihályfa Község Önkormányzata

                                   Óhíd Község Önkormányzata

                                   Sümegcsehi Község Önkormányztaa

A szerződött támogatási összeg: 35 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2022.08.31.

A felhívás célja: a helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti. Ez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, a közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködnek a problémák megoldásában.

A beavatkozás eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.

A projektről

A Legyünk TOPpon Zalában! című projekt öt zalai település közösségfejlesztési programja, melyet konzorcium formájában kívánnak megvalósítani. Türje, Batyk, Mihályfa, Óhíd és Sümegcsehi egymással határos települések Zala megye észak-keleti részén találhatóak, a hátrányos helyzetű Zalaszentgróti Kistérség községei.  Együttes lakosságszámuk 3509 fő (KSH adat). A települések kötelező önkormányzati feladatként ellátják a kulturális, közösségfejlesztési és vidékfejlesztési feladatokat. Megfelelő szakemberek alkalmazásával (művelődés szervező), illetve feladat-ellátási szerződéssel (szociális és gyermekjóléti feladatok) eleget tesz a jogszabályi előírásoknak.

A közösségfejlesztő minőségi munka érdekében közösségfejlesztő szakember alkalmazását tervezi, aki több éves szakmai tapasztalattal és az előírt végzettséggel rendelkezik ezen a területen. Az öt község közös kezdeményezését a településeken megmutatkozó hiányzó kapacitás hívta életre. A települések testületei felismerték, hogy a közösségi szerepvállalás erősítése, a hatékony közösségi munka a települések fejlesztéséhez elkerülhetetlen. A közösségfejlesztés azonban akkor válik láthatóvá, ha megfelelő szakemberek bevonásával elkezdődik egy alulról építkező munka, mely feltárja a helyi igényeket, összegzi a tapasztalatokat, és ezek mentén alakítja ki a következő évek cselekvési programját. A beavatkozás eredményeként pedig fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödésével megerősödnek a helyi kompetenciák. Láthatóvá válik a közösségek építő ereje, a településhez való kötődés. Hosszú távon élhető közösség jön létre a falvakban, a települések népességmegtartó ereje nő. Az átfogó célként megfogalmazott identitástudat erősítését a helyi értékeken alapuló közösségépítésen, a civil társadalom fejlesztésén és a fiatalok helyben tartásán, aktívvá tételén keresztül kívánjuk elérni.

A célok megvalósítása érdekében végzett szakmai tevékenység:

- közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés
- közösségi tevékenység történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele
- közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása
- meghatározó dokumentumok (HEP, közművelődési rendelet) áttekintése és megújítása
- közösségi információs pont kialakítása
- közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása.
- Infokommunikációs akadálymentesítés és a nyilvánosság biztosítása
- a bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok, mellyel célunk a bűnalkalmak csökkentése, ezáltal az élhető, biztonságos település megteremtése a helyi közösségek számára.

LEGYÜNK TOP-PON ZALÁBAN! A közösségi felmérés eredményeinek összefoglalása kiegészített

LEGYÜNK TOP-PON ZALÁBAN! A közösségi interjúk eredményeinek összefoglalása kiegészített

LEGYÜNK TOP-PON ZALÁBAN! A közösségi beszélgetések eredményeinek összefoglalója kiegészített
utolsó módosítás:2019-04-24 21:06:37Településképi Arculati Kézikönyv 2017

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült a Településképi Arculati Kézikönyv.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy tanulmányozzák a tervezetet illetve tegyék meg észrevételeiket.

Településképi Arculati Kézikönyv megtekintése.
utolsó módosítás:2019-01-30 22:19:24Erdőtulajdon eladás hirdetménye

Sümegcsehi Község Önkormányzat testületi határozata alapján értékesíti a 0126/6 helyrajzi számon nyilvántartott erdőterületen lévő 2 AK értékű vagyonát a Sümegcsehi Erdőbirtokossági Társulat kérésére.
Hirdetmény teljes szövege
 
utolsó módosítás:2019-01-30 22:19:24TIOP sajtóközlemény

utolsó módosítás:2019-01-30 22:19:24Eljárásrend élelmiszer vállalkozói regisztráció során

utolsó módosítás:2019-01-30 22:19:24Hirdetmény-Egészségügyi Központ

utolsó módosítás:2019-01-30 22:19:24FIGYELEM forgalmirend változások

utolsó módosítás:2019-01-30 22:19:24Értesítés körzeti megbízotti feladatok ellátásáról

utolsó módosítás:2019-01-30 22:19:24Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei

utolsó módosítás:2019-01-30 22:19:24Értesítés Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Körzeti Földhivatal címváltozásáról, ügyfélfogadási rendjéről

utolsó módosítás:2019-01-30 22:19:24TÁJÉKOZTATÁS TÜDŐSZŰRŐ VIZSGÁLAT ESEDÉKESSÉGÉRŐL

utolsó módosítás:2019-01-30 22:19:24Tájékoztatás a talajvédelmi hatóság igazgatási szolgáltatási díjairól

utolsó módosítás:2019-01-30 22:19:24Műkődő üzletek nyilvántartása

utolsó módosítás:2019-01-30 22:19:24Szálláshelyek nyilvántartása

utolsó módosítás:2019-01-30 22:19:24Tájékoztatás zsákos házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő napokról 2013.

utolsó módosítás:2019-01-30 22:19:24Tájékoztatás hulladékszállításról 2013.

utolsó módosítás:2019-01-30 22:19:24Tűzgyújtási tilalom elrendelése

utolsó módosítás:2019-01-30 22:19:24Zalaszentgróti Járási Földhivatal Ügyfélfogadási rendje

utolsó módosítás:2019-01-30 22:19:24Zalaszentgróti Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének ügyfélfogadási rendje

utolsó módosítás:2019-01-30 22:19:24Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagdíjbevallási időszaka

utolsó módosítás:2019-01-30 22:19:24Zalaszentgróti Okmányiroda Ügyfélfogadási rendje

utolsó módosítás:2019-01-30 22:19:24Sümegi Okmányiroda ügyfélfogadási rendje

utolsó módosítás:2019-01-30 22:19:24Itthon vagy Sümegcsehin- Magyarország Szeretlek!


Mindenkit sok szeretettel várunk és jó szórakozást kívánunk!

Sümegcsehi Község Önkormányzata nevében
                                                                                        Farkas Zsolt polgármester
utolsó módosítás:2019-01-30 22:19:24Szüreti Mulatság és Gombócfesztivál

utolsó módosítás:2019-01-30 22:19:24